Economics and Rural Development, Volume 3, Number 1

LIFE AND MATERIAL SITUATION OF FORMER EMPLOYEES OF STATE-OWNED FARMS

Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Abstract

The paper aims at presenting the conditions determining the current social situation of the communities of former employees of State-owned Farms. The situation of the vast majority of former employees and their families indicates that as a social group they are the losers of the systemic transformation processes that occurred in Poland. Their current situation is not just a consequence of liquidation of the State-owned sector in agriculture. It is also a derivative of the external conditions, the overall situation of the economy, the situation in agriculture, particular individual characteristics and mentality of people formerly employed in the sector of socialized agriculture. In the past they enjoyed a very limited scope of “freedom” and individual initiative. As a consequence their readiness to assume vocational responsibility is poorly marked and their motivation for work is limited.

Low, narrow and frequently obsolete qualifications of former State-owned Farms employees are conducive to their exclusion from the labor market, which contributes to inherited unemployment and, as a further consequence, poverty that might lead to permanent marginalization and development of social sub-class.

It is necessary to formulate systemic solutions for problems of those communities ass the people living in the areas of former State-owned Farms are unable to solve the situation they are in on their own. 

Keyword(s): former employees of state-owned farms, social minimum, minimum of existence


References

Adamowicz M. (2003). Adaptation of rural households in the regions of former state farm domination in Poland. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Warsaw, Poznan, Koszalin, Vol. V, No. 6: 5-13.

Domańska L. (2003). Deprywacja potrzeb byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Toruń.

Fuchs C. (1999). Erfolgreiche verhaltensveränderung im Transformationsprozeβ in den neuen Bundesländern, (w:) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji europejskiej. UWM Olsztyn: 159-166.

Kalski M., Łazarczyk P. (2005). Potencjał zawodowy byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w województwie opolskim. WUS Opole.

Kawczyńska-Butrym Z. (2001) (red). Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej.Raport z badań. Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., Olsztyn.

Kawczyńska-Butrym Z. (2004). Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. Raport. Wyd. UWM, Olsztyn.

Kisiel R., Marks-Bielska R. (2003). Problemy aktywizacji gospodarczej społeczności popegeerowskich, (w:) Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, pod red. nauk. M. Kłodzińskiego. IRWiR PAN, AR, Szczecin: 57-71.

Kleer J. (2000). Rynek jako mechanizm różnicujący gospodarkę i społeczeństwo, (w:) Dziesięć lat po okrągłym stole. Stan gospodarki i stan nauk ekonomicznych w Polsce, UW:198-216.

Kurowski P. (2005a). Minimum socjalne: grudzień 2004 r., Polityka Społeczna, nr 2: 30-32.

Kurowski P. 2005b. Minimum egzystencji: grudzień 2004 r., Polityka Społeczna, nr 2: 32-33.

Marcinkowski A., Sobczak J. (1993). Bezrobotni – strategie radzenia sobie z nową sytuacją społeczną. GUS, Warszawa.

Marks-Bielska R. (2005). Byli pracownicy PGR jako „przegrani” transformacji ustrojowej. Polityka Społeczna, nr 7: 9-12.

Niedzielski E. (2001). Marginalizacja środowisk popegeerowskich – przejściowe zjawisko czy trwały proces?,(w:) Środowiska popegeerowskie – diagnoza stanu, pod red. E. Niedzielskiego i R. Kisiela, UWM Olsztyn: 7-28.

Niedzielski E. (2001). Region z wilczej listy. Gazeta Olsztyńska, 12-14 stycznia, 3.

Niedzielski E., Domańska L. (2001). Sytuacja mieszkańców terenów popegeerowskich w świetle badań, (w:) Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców terenów byłych PGR, Mat. konf., 27.03.2001 r., Olsztyn: 14-22.

Organiściak-Krzykowska A. (2005). Regionalne uwarunkowania bezrobocia. Wyd. UWM Olsztyn.

Organiściak-Krzykowska A., Marks R. (2001). Bezrobocie na wsi w województwie warmińsko-mazurskim, (w:) Biuletyn Naukowy UWM, nr 11: 41-48.

Psyk-Piotrowska E. (2001). Problemy aktywności i przedsiębiorczości na obszarach popegeerowskich, (w:) Środowiska popegeerowskie – diagnoza stanu, pod red. E. Niedzielskiego i R. Kisiela, UWM Olsztyn: 29-40.

Sikora J. (2001). Położenie społeczno-ekonomiczne mieszkańców wsi popegeerowskiej (wyniki badań), (w:) Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Red. W. Warzywoda-Kruszyńska, E. Kośmicki, H. Januszek, Poznań: 401-414.

Stanny-Burak M., Sasin M. (2002). Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich (przykład województwa zachodniopomorskiego), (w:) Problemy polskiej wsi na przełomie wieków. Praca zbior. pod red. L. Frąckiewicz i M. Król. Katowice: 123-136.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Economics and Rural Development ISSN 1822-3346 / eISSN 2345-0347

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editors: Prof. Dr Vilija Alekneviciene, Dr Gunita Mazure.