Economics and Rural Development, Volume 3, Number 1

EVALUATION OF CONTINUED TRAINING AND CONSULTING OF AGRICULTURISTS AND OTHER RURAL RESIDENTS OF LITHUANIA

Vilma Atkočiūnienė, Rita Mičiulienė
Lithuanian University of Agriculture

Abstract

The paper focuses on the analysis of peculiarities of continued training and consulting of agriculturists and other rural residents carried out under the Single Programming Document (SPD) financial programme in Lithuania in 2004-2006. With a view to particular methodology of adult education, attention was paid to evaluation of a match between consulting and training services and the educational needs of the farmers. Other aspects of continued training and consulting, such as course quality and intensity, teaching methods and lecturers’ activity, learning barriers and application of knowledge obtained were examined in the survey as well. It was concluded that training topics were in line with learners’ interests and farming type while they promoted traditional ways of farming; although the needs of personal development prevailed over farming effectiveness needs. Indetermination arises in evaluation of the course quality (teachers’ activity) and knowledge application due to an inability to assess such factors or due to some „cultural“ peculiarities of the farmers.

Keyword(s): agriculturists and other rural residents; continued training; consulting; learners’ needs; course quality; applicability of knowledge


References

Adomaitis J. (2006, gegužės 20.). Dalykimės pievų žiedais ir bičių dūzgesiu// Ūkininko patarėjas.

Cross K. P. (1982). Adults as Learners. San Francisco: Jossey – Bass Publishers.

Henry J. (1994). Creative management. London, Sage Publica-tions.

Janulienė I., Veršinskienė R. (2003). Teorinis suaugusiųjų mokymo/mokymosi aspektas: efektyvumas ir barjerai. Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija.

Kaimo plėtra ir inovacijos: Stebėjimo institucijos leidinys. (1997). Briuselis, Europos Leader Observatorija, Nr. 2.

Knowles M.S. (1980). Modern Practice of Adult Education. From: Pedagogy to Andragogy. Cambridge Adult Education.

Kubr M. (1986). Management consulting, International Labour Organization.

Markham C. (1997). Practical management consultancy, The institute of Chartered Accountants.

Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas. – (15/06/2007).

Lileikienė T., Petkevičiūtė R. (2003). Besimokančių suaugusiųjų požiūris į karjerą//Profesinis rengimas. Nr. 7.

Linkaitytė G.M. (2007). Lietuvos suaugusiųjų švietimo nau-jovės: kontekstas ir patirtis.

Pilvelienė A. (2007). Didžiausios investicijos kaimui - kaimo žmonių švietimas. - (28/06/2007).

Ragožis P. (2006, balandžio 1). Mokosi ne tik moksleiviai, bet ir ūkininkai// Ūkininko patarėjas.

Robinson R. D. (1995). Helping Adults to Learn and Change.

Simons P.R.-J. (1999). Three Ways to Learn in a New Bal-ance. Life Long learning in Europe (LLine). 1999. No.1.

Taraškevičienė M. (2006, rugsėjo 19). Partnerystė atveria plačias galimybių duris// Valstiečių laikraštis.

Valančienė V. (2005, rugsėjo 13). Išpuoselėtas Rimvydo so-das jau dera// Ūkininko patarėjas.

www.bendruomenes.lt [visited in June-July, 2007)

www.leaderplius.lt [visited in June-July, 2007)

www.vvg.lt visited in June-July, 2007)


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Economics and Rural Development ISSN 1822-3346 / eISSN 2345-0347

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editors: Prof. Dr Vilija Alekneviciene, Dr Gunita Mazure.